Wat is contextuele therapie?

 

 

De term ‘context’ is gekozen, om de altijd in beweging zijnde verbondenheid aan te geven van een mens met zijn of haar familie relaties. Voelen, denken en doen wordt gevormd door het gezin waarin een mens is opgegroeid. Dit ‘erfgoed’ kan zowel constructieve als destructieve gevolgen hebben. Het kan een mens vormen tot een krachtige persoonlijkheid, maar het kan ook verzwakkend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan in ‘gekozen’ relaties en/of de opvoeding van kinderen. De contextueel therapeut legt een verbinding tussen invloeden uit voorgaande generaties, huidige relaties en toekomstige relaties.


Contextuele therapie is een respectvolle benadering, die aanzet tot verandering en houvast, die hoop en perspectief kan brengen. De hulpverlening werkt verbindend en is meerzijdig partijdig met alle betrokken personen, al dan niet aanwezig.

Naast de contextuele benadering, wordt er ook gebruik gemaakt van andere methodieken uit de oplossingsgerichte, cognitieve en gedragstherapie.