Praktijk Gaandeweg

Gaandeweg is een therapeutische praktijk die vertrekt vanuit een contextuele visie. ‘Ik’ in relatie met ‘de ander’ of ‘het andere’.

We vertrekken vanuit het hier en nu, blikken terug naar het verleden om van daaruit verder te bouwen naar de toekomst.

De therapie vindt plaats in de therapieruimte in de de vorm van gesprekstherapie, onderbouwd vanuit verschillende wetenschappelijke kaders o.a contextuele therapie, gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie .

Werkwijze en doelgroep

Tijdens het eerste gesprek verkennen we de problematiek en bespreken we de mogelijkheden van de therapie. Pas na deze kennismaking beslissen we of we met elkaar verdergaan. Indien je ervoor kiest, wordt er een volgende afspraak gemaakt. Een therapiesessie duurt in principe 1 uur. De volledige duur van een therapie is moeilijk op voorhand in te schatten. Doorgaans wordt er gestart met een blok van 5 sessies waarna de vorderingen geëvalueerd worden. Je kiest zelf om al dan niet verder in therapie te gaan. De frequentie bepalen we in onderling overleg.

Mogelijkheden voor een afspraak: overdag, 's avonds en op zaterdagvoormiddag.

Sessies kunnen enkel op afspraak gemaakt worden op het nummer 0477 27 50 10.


kinderen - jongeren - volwassenen - koppels - gezinnen


Je kan bij mij terecht met allerhande levensvragen. Ik bied jou de ruimte om tot rust te komen in een sfeer van veiligheid en betrouwbaarheid. Therapie richt zich op het bieden van zowel ondersteuning als het samen zoeken naar nieuwe inzichten en mogelijkheden zodat je terug een gevoel van evenwicht in jezelf en je leven kan ervaren. Je mag van mij verwachten dat ik naast je zal staan tijdens je proces en dat ik je rugzak een stukje mee zal helpen dragen, zodat je daarna alleen verder kan.


Karine de Bruyne


Ik ben Karine De Bruyne, gehuwd, moeder van twee volwassen zonen en oma van vier kleinkinderen.

Als basis opleiding volgde ik Menswetenschappen. Ik behaalde mijn diploma Bachelor In Gezinswetenschappen aan de Hogeschool te Brussel.
Ik werkte 7 jaar als crisisbegeleidster in VZW Kompas, een dienstverlening voor personen met een drugproblematiek. Op heden werk ik in de Bijzondere Jeugdzorg en ga dagelijks om met jongeren die om allerhande redenen in de problemen zijn geraakt. Daarnaast coach ik gezinsmedewerkers die aan de slag gaan in problematische opvoedingssituaties.

Door het volgen van diverse opleidingen blijf ik mij voortdurend bijscholen om kwaliteitszorg te kunnen bieden.

Ik volgde een 4-jarige opleiding als contextueel therapeut In Balans in Gent. Daarnaast volgde ik een aantal specifieke opleidingen in kader van kindermishandeling-, misbruik, rouw- en verlieservaring en traumatherapie.
Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van koppels, volgde ik een jaar opleiding koppel,- en relatie therapie aan de School voor Relatie therapie in Antwerpen.
In deze opleiding kreeg ik handvaten in het begeleiden van koppels die worstelen met zichzelf en hun partner in de relatie , maar ook het thema' ontrouw in de relatie' en de impact van ontrouw op de relatie.

Sinds 2016 werk ik tevens als auti-coach in samenwerking met Feinbrein , een psychodiagnostisch centrum specifiek voor mensen met ASS en AD( H )D

Doorheen mijn levenservaring, opleiding en praktijk, heb ik een ruime kennis opgebouwd in het therapeutisch ondersteunen van mensen .

Ik verwelkom jullie graag in mijn praktijk.

Praktijk Gaandeweg werkt samen met www.feinbrein.be


Daar ik een goede samenwerking met verwijzers op prijs stel, mag u me steeds contacteren voor vragen of inlichtingen. Indien gewenst kom ik me graag voorstellen.

Expertisegebieden

Emotionele problemen

 • vermoeidheid, onzekerheid, onrust, twijfels, keuzes maken, angst, pijn, verdriet, stress, neerslachtigheid, depressie, burn-out, kwaadheid, woede, agressie, schuld, schaamte,...


Gedragsproblemen

 • ADHD, ASS, agressiebeheersing en zelfcontrole


Verwerkingsproblemen

 • kindermishandeling- misbruik
 • rouw en verlies ervaring
 • trauma verwerking
 • afhankelijkheids-en/of verslavingsproblematiek.


Identiteitsproblemen

 • zelfbeeld
 • eigenwaarde
 • minderwaardigheid


Relatie Therapie

 • moeite bij het aangaan van relaties, of het behouden van relaties
 • moeite bij vriendschappelijke-, familie- en/of koppel relaties.


Gezinstherapie

 • moeite bij samenleven in gezins- en of familieverband
 • problemen bij opvoeding
 • spanningen tussen gezinsleden omwille van allerhande situaties


o Relaties tussen (stief)ouders- (stief)kinderen

o Grootouders –(klein)kinderen

o Relaties broers – zussen

o Relaties in nieuw samengestelde gezinnen

o Pleeggezinnen

Het kan gaan om hechtingsproblemen, loyaliteit conflicten, thema loslaten, puberteit, ontwikkelen van zelfbeeld en groei naar autonomie.

Contextuele therapie

De term ‘context’ is gekozen, om de altijd in beweging zijnde verbondenheid aan te geven van een mens met zijn of haar familie relaties. Voelen, denken en doen wordt gevormd door het gezin waarin een mens is opgegroeid. Dit ‘erfgoed’ kan zowel constructieve als destructieve gevolgen hebben. Het kan een mens vormen tot een krachtige persoonlijkheid, maar het kan ook verzwakkend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan in ‘gekozen’ relaties en/of de opvoeding van kinderen. De contextueel therapeut legt een verbinding tussen invloeden uit voorgaande generaties, huidige relaties en toekomstige relaties.


Contextuele therapie is een respectvolle benadering, die aanzet tot verandering en houvast, die hoop en perspectief kan brengen. De hulpverlening werkt verbindend en is meerzijdig partijdig met alle betrokken personen, al dan niet aanwezig.

Naast de contextuele benadering, wordt er ook gebruik gemaakt van andere methodieken uit de oplossingsgerichte, cognitieve en gedragstherapie.

Neem contact met mij op


Neem gerust contact met mij op via e-mail voor al uw vragen.

Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 09.30.05
Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 09.29.50
Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 09.29.57
 
 
 
 
 

Kostprijs

Een individuele sessie:

 • 1u bedraagt 65€
 • 1u30 bedraagt 80€

Relatie therapie

 • 1h: 70€
 • 1u30: 90€

Gezinstherapie

 • 65€

Overleg met andere instanties

 • 45€ ( excl. km)

Er wordt per sessie betaald.

Indien u niet aanwezig kan zijn op een sessie dient ten minste 24 uur op voorhand verwittigd te worden.


Als erkend therapeut bij de BVGRS is er tussenkomst van de verschillende mutualiteiten. Daarnaast zijn er verschillende (hospitalisatie)verzekeringen die terugbetaling voorzien. Raadpleeg hiervoor uw polis.